مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


    حکم عضو شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی  ۱۹ دی ۱۳۹۴


رییس جهاددانشگاهی در حکمی مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان ایلام را به‌عنوان عضو شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ایلام منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد جهاد دانشگاهی، در حکم حمیدرضا طیبی برای «رضا نصری» آمده است این حکم به پیشنهاد سرپرست مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی و به استناد بند 6 ماده‌‌‌ی 10 اساسنامه مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی صادر شده است.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=93