مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   اطلاعیه  ۱۳ دی ۱۳۹۴


به اطلاع متقاضیان ورود به مرکز رشد می رساند نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ، شنبه مورخ : 19/10/1394 ساعت 10 صبح در سالن جلسات دفترمرکزی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام واقع در بلوارتعمیر کاری خیابان فدائیان اسلام برگزار می گردد.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=92