مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   اطلاعیه در خصوص برگزاری دومین جلسه ارزیابی طرحهای فناورانه  ۴ خرداد ۱۳۹۲


دومین جلسه ارزیابی طرحهای فناورانه روز یکشنبه 5/3/92 ساعت 9 صبح در محل مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ایلام برگزار می گردد.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=28