مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   نشست تخصصی کارآفرینی با همکاری مرکز رشد گیاهان دارویی ایلام برگزار شد  ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸


به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایلام، نشست تخصصی کارآفرینی با موضوع راهکارهای تقویت و توسعه کارافرینی با همت مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ایلام با همکاری دانشگاه فنی دختران و مرکز رشد جهاددانشگاهی برگزار گردید.

هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی آشنایی با اصول راه اندازی یک کسب و کار موفق، ارتقاء سطح مهارت شغلی افراد، خودآگاهی،شناخت علایق فردی، ارائه آموزش های صحیح و کارشناسی به افراد ،ترغیب کارجویان به خوداشتغالی از طریق عملی نمودن ایده های کارآفرینی و  ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

در این نشست دانشجویان با مفاهیم اولیه کارآفرینی از قبیل : تعریف کارآفرینی وآشنایی با انواع کارآفرینی(شرکتی،سازمانی و ...)، ویژگیهای کارآفرینان ومزایا ومنافع کارآفرینی، بررسی چالشها وراهکارهای رفع موانع توسعه کارآفرینی ، تفاوت کارآفرینی با اشتغالزایی ، اصول راه اندازی یک کسب وکارموفق ، ایده پردازی وآشنایی با فرآیند حل خلاقانه مسئله، طراحی محصول و اعتبارسنجی ایده ،آشنایی با مدل کسب وکار و شناسایی بازارهای هدف آشنا شدند.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=130