مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   بازدید دکتر ستاری از نمایشگاه مراکز رشد و پارک علم و فناوری در محل پارک علم و فناوری استان ایلام  ۹ بهمن ۱۳۹۷


به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، صبح امروز سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام و معاون امور اقتصادی استانداری ایلام با هیات همراه از نمایشگاه مراکز رشد و پارک علم و فناوری ایلام بازدید کردند.

دکتر ستاري در بازدید از غرفه مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی ایلام با دستاورد‌ها و محصولات واحدهای فناور این مرکز آشنا شدند و توجه به تجاری سازی محصولات را رمز موفقیت مراکز رشد دانست. 

ایشان ضمن تصدیق برنامه ی تجاری سازی محصول فیلتر زیستی و کیت میسیلیوم که اخیرا در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ایلام پذیرفته شدند ابراز داشت که برنامه های مراکز رشد نباید با ثبت مقالات علمی و تحقیقات آکادمیک پر شود. بلکه هدف مراکز رشد بایستی بر به ثمر رساندن و تجاری سازی ایده ها متمرکز گردد.

در این بازدید معاون اقتصادی استانداری نیز بر تجاری سازی و حمایت از تولید محصولات فناورانه مرکز رشد تاکید داشتند.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=127