مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام برگزار شد.  ۲ بهمن ۱۳۹۷


به گزارش روابط عمومی مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی به‌منظور ارزیابی طرح‌های فناور پیشنهادی در سالن جلسات دفتر مرکزی این واحد برگزار شد.

بنابراین گزارش در این جلسه که با حضور تمامی اعضای شورای مرکز رشد برگزار شده بود گزارش عملکردی از فعالیت های صورت گرفته در مرکز رشد بیان گردید و در ادامه چکیده ای از 4 طرح ارائه داده شده قرائت و نظر کمیته تخصصی بیان شد و در پایان اعضای شورا با ارائه نظرات خود به قبول و یا رد طرح پرداختند.

همچنین دیگر مصوبات جلسه شامل ورود 2 واحد فناور از مرحله پیش رشد به رشد، تمدید قرارداد یک واحد در مرحله پیش رشد، خروج موفق 4 واحد و خروج نا موفق 9 واحد شد.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=126