مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   اعلام نتایج ارزیابی طرح های فناورانه در کمیته تخصصی مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام  ۱۵ مهر ۱۳۹۶


نتایج ارزیابی طرح های فناورانه مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام از سوی کمیته تخصصی مرکز رشد اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام پس از بررسی نتایج ارزیابی طرح های فناورانه در کمیته تخصصی مرکز رشد، طرح های تولید محلول ضدعفونی کننده از گیاه دارویی گل میمونی سازویی، ساخت دستگاه تهیه کشک و شرکت کوشا رایان ممتاز غرب پذیرش شدند.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=119